VẬT LIỆU LÀM SẠCH


  • Làm sạch chất hút ẩm
  • thích
  • Sản phẩm là chất xúc tác kali pemanganat với chất mang là nhôm oxit, có tính oxi hóa mạnh, có thể oxi hóa và phân hủy các loại khí độc hại trong không khí như lưu huỳnh đioxit, hiđro sunfua, cacbon monoxit,
  • Các chất độc hại như oxit nitơ có thể được làm sạch một cách hiệu quả.
  • dụng
  • Trong quá trình hấp thụ hóa học, chất hút ẩm làm sạch JZ-M loại bỏ các khí ô nhiễm khỏi không khí thông qua quá trình hấp phụ, hấp thụ và phản ứng hóa học.Các khí độc hại được oxy hóa thành các khí vô hại, giúp giảm thiểu các chất ô nhiễm bị phân hủy và thải vào không khí.
 
  • Than hoạt tính
  • Chú thích
  • Than hoạt tính được điều chế chung bởi các nguyên liệu thô có chứa cacbon như gỗ, than đá và than cốc thông qua quá trình nhiệt phân và xử lý hoạt hóa, với cấu trúc lỗ phát triển, diện tích bề mặt riêng lớn và các nhóm hóa học bề mặt phong phú, và vật liệu cacbon có khả năng hấp phụ riêng mạnh.

Tìm ắc quy theo hãng xe

Hotline
Hotline:
0909 514 123 
Zalo
favebook
favebook
0909 514 123