Khử Nước Do Rượu


Dưới áp suất không đổi, khi hỗn hợp rượu và nước đạt 95,57% (w / w), phần thể tích đạt 97,2% (v / v), hỗn hợp sôi được tạo thành ở nồng độ đó, có nghĩa là sử dụng phương pháp chưng cất thông thường không thể đạt được độ tinh khiết của rượu trên 97,2% (v / v).

Để sản xuất rượu khan có độ tinh khiết cao, sử dụng sàng phân tử hấp phụ áp suất thay đổi (PSA), với nồng độ từ 99,5% đến 99,98% (v / v) sau khi khử nước và ngưng tụ.So với phương pháp chưng cất azeotropic bậc ba truyền thống, cho hiệu quả khử nước tốt, chất lượng sản phẩm cao, công nghệ tiên tiến và tiêu thụ năng lượng thấp.

Phương pháp hấp phụ rây phân tử khử nước etanol là kỹ thuật hút nước của etanol cấp.Sử dụng rây phân tử JZ-ZAC, phân tử nước là 3A, và 2,8A, phân tử etanol là 4,4A.Do phân tử etanol lớn hơn phân tử nước nên các phân tử nước có thể bị hấp phụ trong lỗ trống, các phân tử etanol không thể hấp phụ được loại trừ.Khi etanol chứa nước được hấp thụ gọn gàng qua rây phân tử, rây phân tử sẽ hấp phụ các phần nước, trong khi hơi etanol đi qua lớp hấp phụ và trở thành sản phẩm etanol tinh khiết.

Tìm ắc quy theo hãng xe

Hotline
Hotline:
Hotline: 0909 514 123 
Zalo
favebook
favebook
Hotline: 0909 514 123