LỢI ÍCH CỦA VIỆC SẢN XUẤT KHÍ OXY - NITO TẠI CHỔ


Giảm chi phí hoạt động: khoản đầu tư của khách hàng chúng tôi có lãi trong vòng 2 năm


Tăng cường an toàn: không còn lưu trữ lượng lớn gaz dễ cháy, dưới áp suất hoặc ở dạng chất lỏng đông lạnh


Không còn ràng buộc về nguồn cung cấp: tăng thời gian và thoát khỏi các ràng buộc hậu cần thông thường (đơn đặt hàng, phiếu giao hàng, hóa đơn, quản lý kho ...)

Không còn chai nặng để xử lý


Giảm tác động môi trường: không còn quay vòng xe tải để cung cấp oxy

Tìm ắc quy theo hãng xe

Hotline
Hotline:
Hotline: 0909 514 123 
Zalo
favebook
favebook
Hotline: 0909 514 123