HỆ THỐNG LỌC KHÔNG KHÍLàm thế nào nó hoạt động:

Trong hệ thống tách khí ở nhiệt độ thấp truyền thống, nước trong không khí sẽ đóng băng và tách ra ở nhiệt độ lạnh và làm tắc thiết bị, đường ống;hydrocacbon (đặc biệt là axetylen) tụ lại trong thiết bị tách khí có thể gây nổ trong một số điều kiện nhất định.Vì vậy, trước khi không khí đi vào quá trình tách ở nhiệt độ thấp, tất cả các tạp chất này cần được loại bỏ thông qua hệ thống lọc không khí chứa đầy chất hấp phụ như sàng phân tử và aluminal hoạt hóa.

Nhiệt hấp phụ:

Quá trình hấp thụ nước là hấp phụ vật lý, đồng thời sinh nhiệt ngưng tụ CO2, do đó nhiệt độ sau khi chất hấp phụ được nâng lên.

Sự tái tạo:

Vì chất hấp phụ ở thể rắn, diện tích bề mặt hấp phụ xốp bị hạn chế nên không thể hoạt động liên tục.Khi dung lượng hấp phụ bão hòa, nó cần được tái sinh.

Chất hấp phụ:

Alumin hoạt hóa, rây phân tử, bóng gốm

Alumina được kích hoạt:tác dụng chính là hấp thụ nước sơ bộ, nó được hấp thụ phần lớn độ ẩm.

Sàng phân tử:nước sâu và hấp thụ khí cacbonic.Điều quan trọng là phải đảm bảo khả năng hấp phụ CO2 của sàng phân tử, vì nước và CO2 được hấp thụ trong 13X, và CO2 có thể đóng băng thiết bị.Do đó, trong quá trình tách khí lạnh sâu, khả năng hấp phụ CO2 13X là yếu tố then chốt.

Bóng gốm: tầng đáy để phân phối không khí.

Tìm ắc quy theo hãng xe

Hotline
Hotline:
Hotline: 0909 514 123 
Zalo
favebook
favebook
Hotline: 0909 514 123