MÁY TẠO KHÍ NITƠ ĐỘ TINH KHIẾT CAO CHO HÀN KHÔNG CHÌ


Hàn không chì |  Điện tử - Quy trình hàn không chìKhí nitơ có độ tinh khiết cao được sử dụng trong nhiều ứng dụng hàn. Các lợi ích của hàn khí trơ bao gồm giảm cặn trên bầu hàn và giảm sức căng bề mặt, cho phép vật hàn tách ra khỏi vị trí hàn một cách sạch sẽ. Độ tinh khiết của máy tạo khí nitơ thường nằm trong khoảng từ 99,99% đến 99,9995%, nhưng hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng OEM của bạn để biết các yêu cầu chính xác.

TẠO NITƠ TINH KHIẾT CAO CHO HÀN KHÔNG CHÌ

Khí nitơ có độ tinh khiết cao được sử dụng trong nhiều ứng dụng hàn. Các lợi ích của hàn khí trơ bao gồm giảm cặn trên bầu hàn, giảm sức căng bề mặt và các mối hàn chất lượng cao hơn. Trong quy trình hàn chọn lọc không chứa chì, nitơ cho phép quá trình hàn tiếp tục mà không gây lấn át khu vực làm việc hoặc vòi hàn. Điều này cho phép vật hàn tách khỏi vị trí một cách sạch sẽ và ngăn chặn sự kết nối không mong muốn giữa các mối nối và đầu phun.

Máy phát điện Nitơ cho phép cung cấp nitơ chất lượng cao cho khu vực làm việc, cung cấp dòng chảy và độ tinh khiết trong tầm tay bạn. Độ tinh khiết của máy phát điện nitơ thường dao động từ 99,99% đến 99,9995% nhưng bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thiết bị gốc để biết các yêu cầu chính xác. Đạt được lợi tức đầu tư nhanh chóng với việc ổn định chi phí nitơ của bạn.

Tìm ắc quy theo hãng xe

Hotline
Hotline:
Hotline: 0909 514 123 
Zalo
favebook
favebook
Hotline: 0909 514 123