Loại Bỏ Formaldehyde, TVOC, Hydrogen SulfideChất hút ẩm làm sạch JZ-M là alumin hoạt tính tẩm với quả cầu thuốc tím, sử dụng quá trình oxy hóa mạnh của thuốc tím để oxy hóa và phân hủy khí khử có hại trong không khí, do đó đạt được mục đích làm sạch không khí.

Nó có hiệu suất khử cao đối với hydro sunfua, lưu huỳnh đioxit, clo và oxit nitơ, quả cầu hoạt tính kali pemanganat còn có tác dụng rất tốt trong việc phân hủy fomanđehit.

Ứng dụng như sau

1) Phần tử lọc của máy lọc không khí: loại bỏ động lực của formaldehyde, TVOC, H2S và các chất độc hại khác

2) Cảnh ô nhiễm: formaldehyde tĩnh, TVOC, H2S và các chất độc hại khác

3) Máy lọc công nghiệp: tự động loại bỏ formaldehyde, TVOC, H2S và các chất độc hại khác

Tìm ắc quy theo hãng xe

Hotline
Hotline:
0909 514 123 
Zalo
favebook
favebook
0909 514 123